Voetbal Vereniging Ruinerwold

Jaarverslag laatste algemene ledenvergadering


Jaarverslag Voetbalvereniging Ruinerwold
2018/2019
 
 
 
ALGEMEEN
 
 
De samenstelling van het bestuur
 
Vacant, voorzitterHarald Doggen, technische commissie
Anja Tuin, secretarisRaymond Dolfsma, Sponsor commissie
Martin Herskamp, penningmeester 
Jacob Weideman, onderhoudscommissie 
 
Eén keer per maand komt het bestuur bij elkaar. Tijdens deze vergadering wordt de voortgang van de zaken die binnen onze vereniging spelen besproken.
Omdat niet alle commissies zitting hebben in het bestuur is hiermee afgesproken dat zij tijdens een vergadering kunnen aanschuiven of anders een mail naar de secretaris sturen met de daarbij behorende vragen en/of opmerkingen. Op dit moment is het niet mogelijk dat een afgevaardigde van het bestuur in de commissie deelneemt (te weinig mensen hiervoor).
 
Helaas is het ons nog niet gelukt om een voorzitter te vinden voor de vereniging. Dit is een gemis binnen het bestuur.
 
Ook de brief “Noodoproep” die voor de zomervakantie is verstuurd naar alle leden heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er heeft zich 1 persoon aangemeld.
Omdat er geen vrijwilligers worden aangemeld bij de vereniging komen de commissies en het bestuur onder druk te staan en kunnen zaken niet altijd opgelost worden. Vaak komt het op dezelfde personen neer en die doen al zoveel. Binnenkort doen wij nogmaals een beroep op u als lid, ouder om een vrijwillige taak te willen vervullen (denk hierbij aan een keer kantine dienst, verkoop loten, onderhoud sportpark, begeleider team, scheidsrechter, etc.).
 

Penningmeester
 
Martin Herskamp
 
Het voetbaljaar 2018-2019 is zoals gebruikelijk afgesloten per 30 juni 2019, Dit jaar sluit de vereniging positief af, na enkele jaren rode cijfers te hebben geschreven. Komende Blijven we goed op de kosten letten en zijn er  afspraken gemaakt om de kosten beter te beheersen. Hopelijk leveren de derby's een bijdrage zodat we komend jaar wederom in zwarte cijfers kunnen eindigen.
 
In de kosten voor Gas/Water/Electra is een bedrag voor afschrijving op de zonnepanelen mee genomen, dit zal de komende jaren ook zo gebeuren.  Er zijn in het seizoen extra kleine doelen aangeschaft, ook zal er mogelijk geïnvesteerd moeten worden volgend seizoen. De overige personeelskosten hebben betrekking op de schoonmaak van de kantine en kleedaccommodatie.
 
Afgelopen seizoen is er ook op zaterdag een senioren team actief. Dit is ook in de omzet van de kantine merkbaar, aangezien het feitelijk 1 extra senioren team betreft.
 
Verder is Ruinerwold samen met Wacker en Ruinen in een vergevorderd stadium voor de aanleg van een kunstgrasveld. De aanleg staat gepland in het volgend seizoen, op dit moment van schrijven weten we nog niet de exacte start datum, maar daarover zal zo snel mogelijk worden gecorrespondeerd zodra dit duidelijk is.
 
Wel wil ik nogmaals uitdrukkelijk melden dat wij als vereniging een verplichting aangaan richting de gemeente voor € 50.000 voor de komende 30 jaar. Dit betekent grof weg
€ 150 per maand. Wij hopen door zelfwerkzaamheid en activiteiten te organiseren dat het bedrag voor de vereniging lager zal uitpakken en hopen op jullie aller ondersteuning.
 
Verder wil ik jullie als leden vragen bij uitgaven in de privé sfeer of zakelijk als dat kan
onze sponsoren niet te vergeten!  Laat blijken dat je bij V.V. Ruinerwold hoort, zodat de sponsor onze vereniging wil blijven steunen.
 
 
Ledenadministratie
 
Bertus Luten
 
Overzicht aantal leden VVR
 
1 januari 2017443
1 januari 2018405
1 januari 2019426
De peildatum voor het ledenaantal loopt niet gelijk met het verenigingsjaar
 
Hierboven ziet u een overzicht van het aantal leden van VVR.
In dit overzicht zijn zowel de spelende als niet-spelende leden vermeld.
Omdat niet alle niet-spelende leden correct worden doorgegeven/bijgehouden is dit overzicht niet helemaal correct.
 
Belangrijk speerpunt is het afmelden van vrijwilligers die geen taak meer vervullen en het aanmelden van nieuwe vrijwilligers. Dit graag doorgeven aan de ledenadministratie.
 
Omdat er steeds meer gecommuniceerd wordt per e-mail is het van belang dat bij de ledenadministratie het juiste e-mailadres bekend is. Krijgt u geen mail van VVR dan kan het zijn dat uw e-mail niet meer klopt? Geef dan uw nieuwe e-mailadres door via ledenadministratie@vvruinerwold.nl
 
 
 
DE COMMISSIES
 
Jeugdcommissie
 
Marc EmminkVoorzitter
Hilda Waninge-BraltenSecretaris
Henk ZantingWedstrijd secretaris
Henk de BrouwerHoofd Jeugd Opleidingen/Coördinator trainers
Marc Emmink (interim)Coördinator JO19/JO17
René MulderCoördinator JO15/JO13
VacantCoördinator JO12/JO11
Geert GiethoornCoördinator- JO10/JO9
Kirsten de VriesCoördinator- JO8/JO7/Kabouters
Hense AngermanCoördinator meisjesvoetbal MO13/MO15/MO17
Hense AngermanCoördinator Jeugd zaalvoetbal
Bert Hof (interim)Coördinatorpupillen/wedstrijdzaalvoetbal
 
Terugblik
Het is een wederom een succesvol jaar geweest voor de jeugdafdeling van VV Ruinerwold. Er zijn meerdere teams Kampioen geworden in de competities en Ruinerwold heeft zelfs twee keer de bekerfinale Noord-Nederland gehaald.
 
Er zijn diverse activiteiten georganiseerd zoals het “PANNA! Sterrenteam” dat op bezoek is geweest en er is een oliebollentoernooi tijdens de winterstop in de zaal georganiseerd.
 
Het is wederom voor de jeugdcoördinatoren een enorme uitdaging geweest om voldoende trainers en leiders te vinden voor alle jeugdteams. Dit blijkt zo langzamerhand structureel te worden, een dorpsvereniging kan niet zonder de hulp van vrijwilligers.
 
Het afgelopen jaar is gekeken naar de introductie van een Spelersvolgsysteem. Er zijn meerdere software pakketten op de markt, echter hangt hier een prijskaartje aan en het vergt het extra werk voor leiders/trainers. Veel trainers en leiders willen dit niet. De plannen hiervoor zijn in de ijskast gezet.
 
Het jeugdbestuur is wel van mening dat het invoeren van interne scouts een aanvulling kan zijn voor het jeugdbestuur. Interne scouts zijn mensen die kennis hebben van voetbal en spelers kunnen beoordelen op verschillende eigenschappen. VTON en voetbalschool Heerenveen hanteren de volgende stelregel Kwaliteit, Opvoeden en Plezier voor de pupillen tot JO13 en Tactiek, Opvoeden en Prestatie voor de junioren.
 
Het jeugdbestuur ondervindt elk jaar veel kritiek op de nieuwe indeling van teams. In principe volgen we het advies van de KNVB om spelers zoveel mogelijk met eigen leeftijdsgenoten te laten spelen. Mogelijk kunnen de interne scouts onder leiding van hoofd jeugd opleiding helpen bij het onder andere indelen van teams en training mogelijkheden van teams. 
 
Er is gekeken naar de mogelijkheid tot vaste professionele jeugdvoetbaltrainers die 1-2 avonden in de week training willen geven. Echter zijn deze niet goed te vinden, zijn hun mogelijkheden ook beperkt tot een of twee teams en biedt dit niet de stabiliteit waar we op gehoopt hebben. Tevens is de vraag wat is een professionele trainer en ja je krijgt een scheve verhouding; welk team krijgt een professionele trainer, welk team niet. Mogelijk is het opleiding van de huidige jeugdtrainers een betere optie voor nog meer kwaliteit. Rene Mulder is hier een voorbeeld van.
 

De huidige jeugdtrainers van Ruinerwold, waar we blij mee zijn, maken gebruik van de VTON Voetbalmethode. De voetbalmethode ontzorgt trainers met kant-en-klare trainingen in een meerjarige leerlijn. De voetbal methode biedt een doorlopende leerlijn van 5 tot en met 19 jaar. De voetbalmethode ontwikkelt breed op: techniek, tactiek, fysiek en mentaal. De onderdelen komen vanaf de jongste groepen in alle trainingen terug. Bij de jongste spelers ligt de nadruk op technische basisvaardigheden. In de hogere teams verschuift dit naar fysieke en mentale ontwikkeling. Trainers werken met vaste jaarplanningen aan concrete doelen voor elke leeftijd. Ze trainen hun spelers gedurende het jaar gericht naar deze doelen toe. Zo werken ze stap-voor-stap aan hun ontwikkeling. Eens per jaar organiseert VTON bij de vereniging een praktijkavond.
 
Helaas is de familie voetbaldag in juli niet door gegaan gezien er zich te weinig deelnemers hadden aangemeld. Dat was jammer na een zeer geslaagde Vivianne Miedema dag dat goed bezocht is door meer dan 140 kinderen en die een hele leuke dag hebben gehad.
 
Het jeugdbestuur maakt zich zorgen over het voortbestaan van de meidenteams. Afgelopen jaar is de uitstroom van MO17 meiden, vrouwen wederom hoog geweest, omdat ze niet verder kunnen bij Ruinerwold met hun “voetbalcarrière” wijken ze uit naar ander verenigingen of sporten. Een van de oplossingen zou zijn om te kijken naar een dames elftal. De huidige aanwas van onder voor zo’n elftal is groot. Er is een MO17, MO15 en MO13. Met het huidige succes van het Nederlands vrouwenelftal moet voetbal voor vrouwen in Ruinerwold toch aantrekkelijk zijn.
 
Er hebben dit seizoen weinig wisselingen in het Jeugdbestuur plaatsgevonden.
Het voorzitterschap is overgenomen door Marc Emmink. Kirsten de Vries komt het team van jeugdcoördinatoren versterken. Zij zal de jongste teams als coördinator, onder haar hoede nemen. Helaas hebben we afgelopen zomer afscheid moeten nemen van een gedreven jeugdcoördinator Erwin Verkade. We betreuren het besluit en de reden, om vroegtijdig te stoppen met de functie. Hij blijft gelukkig wel leider van de JO11.
 
Planning 2019-2020
-   Aangezien wij vinden dat er vanuit de vereniging te weinig wordt georganiseerd voor      onze doelgroep, zal de jeugdcommissie enkele activiteiten voor de jeugd organiseren.
 
-   20 september 2019 is er een voetbalclinic gegeven op alle 3 basisscholen van      Ruinerwold wat op de vrijdagmiddag is afgesloten met de “Ruunerwolds Champions   League”.
 
-   Dit jaar zal het PANNA! Sterrenteam wederom een voetbalclinic verzorgen.
 
-   Een middag voetbal kijken bij Heerenveen of Zwolle.
 
-   Het jeugdbestuur beraad zich over andere voetbalactiviteiten voor de jeugd.
 
 
Technische commissie
 
Harald Doggen (voorzitter)Coördinator Prestatiegericht, 1e selectie
Harald DoggenSecretariaat
Wout OostCoördinator Prestatiegericht, 2e selectie en 35+
Jeroen WindCoördinator Recreatief gericht
Henk de BrouwerHoofd Jeugdopleidingen/ Coördinator trainers
Harald DoggenWaarnemend wedstrijdsecretaris
 
 
De technische commissie vergadert eens in de 6 a 8 weken. In het seizoen 2018-2019  bestaat de technische commissie uit 3 personen, met verdeling van de taken en met verschillende coördinerende rollen voor de senioren teams. Periodiek sluit de jeugdcoördinator aan bij de vergaderingen.
Voor de functie van wedstrijdsecretaris wordt nog invulling gezocht, tot die tijd wordt het waargenomen door Harald Doggen.
 
Teams
 
Resultaten van de seniorenteams
KlasseTeamPlekGSGWGLVLPTVTMin
2e klasseRuinerwold 113266614243064 
Res. 2e klasseRuinerwold 26208210263038 
Res. 5e klasseRuinerwold 32221516467948 
Res. 6e klasseRuinerwold 410225116163293 
Res. 5e klasseRuinerwold Za3201145376541 
 
 
Het 1ste elftal speelde het afgelopen seizoen in de standaard 3de klasse C. Het eerste team stond dit seizoen onder leiding van hoofdtrainer Henri Spijkerman. Leider was Eddy de Wit samen met Mark de Leeuw en de verzorging was in handen van Linda Nijmeijer en bij afwezigheid werd dit door Henk Emmink ingevuld. De rol van assistent-scheidsrechter werd het afgelopen seizoen ingevuld door Rene van Oost en Alex van de Sterre.
Tegen het eind van het seizoen zijn Paul Smid en Laurens Emmink als interim trainers voor de groep gezet. Een lastige en zeer moeilijke keuze, waarbij met name vanuit het clubbelang dit besluit is genomen met als doel 3e klasse behoud veilig te kunnen stellen.
Nadat de competitie op een 13e plaats was beëindigd werd de herkansingsronde en 1e ronde nacompetitie verloren en bleek dit uiteindelijk niet toereikend. Hierdoor speelt het 1e in het nieuwe seizoen in de 4e klasse.
 
Het 2de elftal had dit seizoen geen aangestelde trainer. Helaas niet de meest wenselijke situatie, maar het is niet gelukt een trainer te vinden. Hierop heeft de spelersgroep dit zelf opgevangen en werd training grotendeels door Sander van Berkum geleid en op zondag werd in klein comité de opstelling bepaald. Het 2e elftal is na een lastige competitie toch nog op de 6e plaats geëindigd.
 
Het 3de elftal stond onder leiding van de leiders Erik Tuin en Rolf Pothof en is op de 2de plek geëindigd in de 5de klasse. Het 4de elftal stond onder leiding van een nieuw leidersquattro en is op de 10e plaats geëindigd. Beide teams trainen 1x per week.
 
Afgelopen seizoen is er voor het eerst een zaterdagteam geweest bij de senioren. Dit team heeft een mooi seizoen gelopen en is uiteindelijk 3e geworden in de competitie.
 
Algemeen.
 • Hoofdtrainer Benny Vissers uit Emmeloord is aangesteld als hoofdtrainer voor het seizoen 2019-2020. Tevens zal Rene van Oost als assistent-trainer fungeren. Voor de begeleiding wordt nog invulling gezocht.
 • Keeperstrainer wordt Alex van der Sterre.
 • Assistent-scheidsrechtersrol is nog niet volledig ingevuld. In belangrijke mate zal Jordi Schrotenboer dit op zich nemen en zal Alex van der Sterre ook hierin acteren.
 • De begeleiding en trainerschap bij de 2de selectie wordt vervuld door Jeroen Bakker, met Bert Frans, Gerbrand Gol en Adriaan Oost als leider.
 • Verzorgster Linda Nijmeijer zal grotendeels de verzorging voor het nieuwe seizoen invullen en wordt ondersteund door 2e verzorger Henk Emmink.
 • Met fysiopraktijk De Commissaris is de samenwerking gecontinueerd. Afwisselend op  dinsdagavond of vrijdagavond is er een blessure spreekuur, zodat alle leden daar terecht kunnen voor een korte diagnose, vragen en advies voor herstel. Tevens is er vanaf 20 uur revalidatietraining. De korfbalvereniging KIOS is ook aangesloten op de samenwerking en kan ook een beroep doen op onze verzorging tijdens de dinsdag.
 • In het nieuwe seizoen zijn er 4 seniorenelftallen op zondag en zal er 1 team op zaterdag actief zijn. Met het zaterdagteam is afgesproken dat we 2 seizoenen en pilot draaien en bekijken we hoe dit verloopt voor de club, vrijwilligers en het team. Daarna zal een besluit volgen over eventuele verdere continuering. 
 
Wedstrijdsecretaris
 
Ad interim Harald Doggen
 
Helaas kregen wij in januari het bericht dat Gerard Kooiker, die op dat moment de functie van wedstrijdsecretaris vervulde, is overleden. Gerard was een man van de club en heeft jaren lang diverse functies vervult.
 
Voor de functie van wedstrijdsecretaris wordt nog invulling gezocht, tot die tijd wordt het waargenomen door Harald Doggen.
 
Sponsorcommissie
 
Raymond DolfsmaVoorzitterHoofd- en Teamsponsoren
Jan Allard BenakSecretarisClub van 50
Sander van BerkumLidBordsponsoren en internetsite
Mathieu KeizerLidFacturatie en contracten
Reinout StevensLidSponsorbeheer
Marcus KoetsierLidNader te bepalen
 
Voor jullie ligt het jaarverslag van VVR onderdeel sponsorcommissie, seizoen 2018/2019. In dit verslag blikken we terug op afgelopen seizoen en kijken we voorruit op het komende seizoen.
 
Terugblik
Afgelopen seizoen is er weer veel gebeurd, Mathijs Slomp is helaas gestopt. Verder zijn we tevreden over de voortgang van de verloting. De sponsoren zijn hier ook zeer tevreden over. Het realiseren van nieuwe dug-outs is natuurlijk wel de kers op de taart. Ook de besteding van het geld van de Club van 50 is zeer goed terechtgekomen. Verder hebben we ons uiterste best gedaan om huidige sponsoren te behouden en dit was niet gemakkelijk maar naar onze mening wel goed gelukt. Sommigen in een ander jasje maar ze blijven binnen. De borden zijn zo nodig opgefrist en vernieuwd.
 
Sponsoronderdelen
1: Team sponsoren: Alle teams hebben een sponsor en collectief verloopt goed.
2: Club van 50: Er worden leuke dingen gedaan met dit sponsorbedrag, echter krimt         deze club wel, helaas.
3: Bord sponsoren: De borden zijn opgefrist en we hebben er weer nieuwe bij.
4: Bal sponsoren: Hierin moeten we meer energie stoppen.
5: Donateurs kaarten: Blijft mooi stabiel en ook hierin zal gekeken moeten worden naar     een mogelijke groei.
6: Seizoenkaarten: Zie punt 5.
7: Verloting: Dit verloopt zeer goed en de sponsoren zijn zeer tevreden hierover.
 
Doelstelling seizoen 2019/2020
Komend seizoen zal weer de uitdaging worden om de communicatie met de sponsoren te verbeteren. Iedere wedstrijd een uitnodiging en met aantrekkelijk voetbal moet dit wel garant staan voor mooie middagen op het sportpark. De uitwedstrijden moet de bus weer vol en ook hieraan zal worden gewerkt. Komend seizoen zal ook het kunstgrasveld voor ons een belangrijk punt worden.
Het wordt vast weer een prachtig seizoen met aantrekkelijk voetbal en gezellige sportieve dagen.
Succes iedereen.
 
P.S.: Als toevoeging wil ik aangeven dat ik zelf geheel zal stoppen bij het bestuur. Het is tijd voor iemand anders en ik zal andere zaken gaan ontplooien.
 
Met vriendelijke groet,
 
Raymond Dolfsma
 
Materiaal/Onderhoud
 
 
Jacob WeidemanRoel van der Linde
Erik TuinEelco Schoemaker
Remmelt van GoorJan Klaas Huiskes
Harm TuinRobin vd Linde
Gezinus Brouwer (Consul) 
 
Naast de commissieleden kan altijd een beroep gedaan worden op:
Jan Noord, Mathieu Klooster          Elektrisch
Jan v/d Haar                              Water/cv e.d.
Jan Ems                                    Schilderwerk
Willem de Leeuw                         Constructie werk
 
Gerealiseerd: dit afgelopen seizoen zijn een diverse projecten uitgevoerd of aangepast namelijk:
 
 • Aluminium doelen zijn verstevigd/aangepast door de firma Herwin Dekker Nijeveen.
 • Nieuwe Dug-outs mogen plaatsen op het hoofdveld in samenwerking met de firma Herold Pouwels. Alex Barbier en de firma Kleis en natuurlijk zelf de handen uit de mouwen steken.
 • Vernieuwing van de lijntrek machine. De bestaande machine is aangepast voor kant en klaar lijn wit .We werken nu met Rofraline. Dit is aanmerkelijk makkelijker te verwerken en het resultaat is beter.
 • De plafonds van de kleedkamer zijn in de zomerstop grondig gereinigd met behulp van diverse teams.
 • Mechanische ventilatie aangebracht in de kantine in samenwerking met de firma Herold Pouwels.
 • Het dagelijks onderhoud en andere diverse klussen worden al jaren verzorgd door Harm Tuin samen met Remmelt van Goor en Roelof Spijkerman.
 • Net als voorgaand jaar werden de velden voorzien van de lijnen. Dit werd verzorgt door Eelco Schoemaker in samenwerking met John Bruin. We hebben Robin vd Linde bereid gevonden om het komende seizoen Eelco hierbij te helpen.
Verder was er ook verdrietig nieuws. Op 27 maart is John Bruin na een kort ziekbed overleden, En op 25 juni clubman en oud speler; Roelof Spijkerman.
 

Toekomst Plannen:
 
 • Veld 2  gaat een kunstgrasveld  worden. Zo het nu lijkt wordt dit medio 2020 gerealiseerd worden. dit in samenwerking met VV Wacker en VV Ruinen
 • Herinrichting kantine
 
Aandachtspunten/zorgen voor de toekomst:
 
 • Trainingsfaciliteiten/ velden
 • Energie verbruik  
 
Activiteiten/Ontspanning
 
 
Roel van der LindeMark Brinkman
Anja BultAndre Kok
Henk van der LindeGeesje Piepot
Yvonne Dingsté 
 
Dit jaar was de sinterklaas en de toiletpapier actie een groot succes. Verder zijn er dit jaar geen activiteiten georganiseerd. We hebben het wel geprobeerd maar er was vaak te weinig animo voor een activiteit.
Ik heb aan het bestuur doorgegeven dat we niet alleen voor de toiletpapier en de sinterklaas actie een commissie blijven.
Hier hebben we verder nog niks weer over gehoord.
Met vriendelijke groet,
November 2018 willen wij nog een dartavond voor a- en b-junioren organiseren.
 
Kaartcommissie
 
Arend HesterHenk Zantinge
Jan Duinkerken 
 
KLAVERJASSEN EN JOKEREN COMPETITIE VVR.
 
Afgelopen jaar is er weer gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in de kantine van VVR  te kaarten.
Er is een competitie voor het klaverjassen en jokeren, terwijl ook eenmaal per jaar in januari er een grote kaartdag gehouden wordt.
Op deze dag kunnen er leuke vleesprijzen, welke door de Coöp geleverd worden, gewonnen worden.
Tijdens de middagpauze eten we met z’n allen een lekker bordje snert.
Ook al is de belangstelling in de afgelopen jaren wel wat minder geworden is de groep nog altijd enthousiast.
De kaartavonden in de kantine worden  1 x per 14 dagen gehouden en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Een ieder die graag eens een avondje onder het genot van een hapje en een drankje wil komen kaarten is van harte welkom.
Op de site van VVR staan de data vermeld op welke avonden er gekaart wordt.
De aanvang van deze avonden is 19.30 uur.
Zijn er mensen die belangstelling hebben? Neem gerust contact op met een van de commissieleden.
Je kunt deze commissieleden telefonisch bereiken op onderstaande nummers;
 
Jan Duinkerken telefoon:  482745
Arend Hester telefoon:  481434
Henk Zantinge  telefoon:  481244
 
Planning: Op zaterdag 18 januari 2020 houden wij weer onze gezamenlijke kaartdag
 
Graag tot ziens.
 
 
Kantinecommissie
 
Geja Mulder - voorzitterRinda Oostra
Lucas Oostra 
 
Onderwerp: Jaarverslag Kantinecommissie VV Ruinerwold
 
Sinds oktober 2018 heeft VVR weer een actieve kantinecommissie. Onze rol is meestal adviserend naar het hoofdbestuur.
Wij hebben 2 contactpersonen welke staan vermeld op de website.
De commissie telt 5 leden.
 
Achter de schermen zijn wij bezig met bijvoorbeeld het inplannen van de barvrijwilligers, wat wij deels samen met hen doen. Communicatie van en naar de kantinevrijwilligers behoort ook tot onze taak.
De inkoopprijzen worden scherp in de gaten gehouden, wat uiteindelijk weer leidt tot zo laag mogelijke verkoopprijzen. Inkoopprijzen worden echter wel hoger, dit komt door factoren van buitenaf zoals verhoogde btw.
Door de inkoop te centraliseren tot een aantal vaste leveranciers zijn de leverkosten een stuk lager, ook is het onze inkoper gelukt een stuk sponsoring mee te krijgen.
Tevens is de inkoop gedigitaliseerd wat een stuk makkelijker is.
 
Veranderende wetgeving dwingt sportkantines, dus ook de onze, barvrijwilligers te hebben die in bezit zijn van het IVA-certificaat. Meer informatie daarover is bij onze voorzitter te verkrijgen. Inmiddels zijn er een aantal barvrijwilligers die deze hebben behaald.
 
De kantine krijgt stap voor stap een ander uiterlijk, mede mogelijk gemaakt door de club van 50, sponsorcommissie en mensen met gouden handen. Op de achtergrond is er een werkgroep bezig met de verdere invulling daarvan. Door aankomende hoge kosten voor de club gaat daar meer tijd inzitten om alles zo kostenbesparend mogelijk voor elkaar te krijgen.
 
Wij zoeken mensen die het leuk vinden om zo af en toe een bardienst te draaien. De enige eis is dat u 18 of ouder bent. Voor vragen hierover kunt u onze contactpersonen benaderen.
 
Wij danken het hoofdbestuur namens alle Barvrijwilligers voor de nieuwe dienstshirts.
 

Doelstellingen voor komend jaar:
1  -   alle barvrijwilligers en leden die bardiensten draaien zijn in het bezit van IVA-                     certificaat;
2  -   scherp oog voor in en verkoopprijzen houden;
3  -   een gezellige kantine aan blijven bieden voor zowel supporters als bezoekers.
 
Geja Mulder
Voorzitter Kantinecommissie
 
 
Internetcommissie
 
Bertus LutenJeroen de Leeuw
Michiel van BerkumTom Pekel
 
De website is nog steeds niet naar wens. Hier wordt achter de schermen hard aan gewerkt. Heb je ideeën, wil je bijdragen aan een prachtige website voor VVR, meld je bij de commissie!
Wij hopen dat steeds meer teams stukjes gaan aanleveren, het bestuur en de commissies zaken gaan delen.
 
www.vvruinerwold.nl is de digitale ontmoetingsplek van de vereniging!
 
 
Zaal
 
Erwin MulderLex Kruger
Pieter SeinenSander Brinkman
 
Bij de zaalteams is er wel wat veranderd. Zo is Erwin Mulder het komende seizoen de vertegenwoordiger van de zaal naar het bestuur van VVR en is het 1e, dat in de 3e klasse speelde, met ingang van het nieuwe seizoen gestopt i.v.m. een te lage bezetting. Daardoor is Ruinerwold 3 weer Ruinerwold 1 geworden en spelen beide teams in de 4e klasse en in dezelfde poule.
Alle teams hebben het afgelopen seizoen met plezier (en zo af en toe met prestatie) hun wedstrijden gespeeld.
Wij hebben nu ruim voldoende spelers voor twee teams. Wij kijken naar de mogelijkheid om het veld- en zaalvoetbal lidmaatschap te combineren.
Verder kunnen we mededelen, dat eind november er nieuwe doelen zullen worden geplaatst in de zaal.
 
Namens het zaalvoetbal
 
Deel dit met anderen