Voetbal Vereniging Ruinerwold

Kunstgras VVR

Zoals jullie bekend is VV Ruinerwold in samenwerking met VV Wacker en VV Ruinen al lange tijd in overleg met gemeente de Wolden over de aanleg van 3 kunstgrasvelden. De aanleg van een kunstgrasveld bij VV Ruinerwold komt mogelijk snel dichterbij, waarbij de insteek is aanleg in het voorjaar van 2020, maar aanleg dit jaar is ook nog mogelijk. 

Afgelopen week heeft de aannemer aangegeven nog dit jaar ruimte in de planning te hebben en al in oktober te kunnen starten met de aanleg van een kunstgrasveld, die in Ruinen zal worden gerealiseerd, dit in onderling overleg tussen de 3 verenigingen. Het doorgaan hiervan is nog afhankelijk van de nog af te geven vergunning door de gemeente
Zodra deze is afgegeven staat niets een snelle aanleg van het kunstgrasveld meer in de weg en beschikt de vereniging mogelijk al voor het einde van het jaar over een kunstgrasveld.
 
Kunstgrasveld
Na gedegen onderzoek onder de leden en alle mogelijkheden die ons veld bied heeft het bestuur besloten om het kunstgrasveld aan te laten leggen op het huidige veld 2:
• veld 2 geeft de minste licht- en geluidsoverlast voor buurtbewoners;
• Veld 1 blijft zoals door de meeste leden verzocht gras, zoals het nu is;
• minder bebossing om veld 2, zodat er zo min mogelijk blad e.d. op het kunstgrasveld komt;
• uitbreiding van de training mogelijkheden zonder last van elkaar tehebben.
Bij het inplannen van de wedstrijden zullen wij zoveel mogelijk rekening houden met de veldindeling zodat iedereen er van kan profiteren en wedstrijden zoveel mogelijk doorgaan kunnen vinden in de weekenden.

Financieel
De gemeenteraad van de Wolden heeft in juni 2019 unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van 1.150.000 euro voor de aanleg van 3 velden. Elke vereniging vult dit bedrag met 50.000 euro en een stuk zelfwerkzaamheid en/of in contanten. De vereniging kijkt naar mogelijkheden om deze 50.000 euro (of een deel ervan) te laten financieren door een externe partij.
Het kunstgrasveld heeft een levensduur van ongeveer 30 jaar. Vervangingsinvesteringen tijdens en na deze 30 jaar komen niet ten laste van de vereniging, maar zullen gedragen worden door gemeente De Wolden.
De technische begeleiding wordt gedaan door gemeente de Wolden in samenwerking met Plann-ing B.V. en de uitvoering door Domo Sports Grass B.V. Deze partijen hebben het gehele traject bij de aanleg van de kunstgrasvelden bij VV Vitesse ’63 en SV Pesse ook uitgevoerd.

Planning en eigen werkzaamheden
Aangezien VV Ruinen in tegenstelling tot VV Wacker en VV Ruinerwold beschikt over 3 speelvelden, zal VV Ruinen als eerste aan de beurt zijn voor aanleg van het kunstgrasveld. Hierna zijn Wacker en Ruinerwold aan de beurt.  Echter er is een mogelijkheid dat Ruinerwold, alsnog dit jaar wordt aangelegd, hierover is nu nog geen duidelijkheid te geven.
We ontkomen er niet aan dat we gedurende het seizoen als vereniging overlast gaan ondervinden tijdens de aanleg van de kunstgrasvelden:
• extra druk op en vraag naar vrijwilligers;
• strakkere planning schema thuiswedstrijden met mogelijkheid tot wijziging veldgebruik en tijdstip wedstrijden;
• tijdens de aanleg van de velden bij VV Wacker, VV Ruinen en VV Ruinerwold bestaat de mogelijkheid dat er wedstrijden moeten worden gespeeld bij een van de andere verenigingen als de wijdstrijden niet in Ruinerwold kunnen worden afgewerkt omdat veld 2 dan wordt aangelegd. Deze aanleg neem naar schatting 8 weken in beslag. een en ander zal met de andere verenigingen worden afgestemd.
Denk bij eigen werkzaamheden die de vereniging zelf kan uitvoeren aan:
• het verwijderen van doelen en omheining en verplaatsen van dug-outs. De dug-outs worden hergebruikt.
• mogelijke aanleg bestrating rondom het veld.
Wij vragen jullie begrip voor de mogelijke overlast. en hopen dat jullie bij werkzaamheden die we zelf kunnen uitvoeren een beroep op jou kunnen doen, zodat de financiële bijdrage die we moeten leveren zo laag mogelijk is. Voor vragen kun je contact opnemen met Martin Herskamp, bij voorkeur via penningemeester@vvruinerwold.nl 

  Terug
Deel dit met anderen