Voetbal Vereniging Ruinerwold

Historie

Het begin

In de vrijdagkrant van 25 juli 1941 stond de volgende advertentie:  Voetbal Ruinerwold
Zij die belangstellen in de oprichting van een voetbalclub, worden ter vergadering opgeroepen op donderdag 31 juli ’s avonds om acht uur in café Roze (nu: De Klok). Mede door deze advertentie waren er ongeveer 30 personen aanwezig bij de oprichtingsvergadering waar de heer S. Lenos het doel van de bijeenkomst, nl. te komen tot de oprichting van een voetbalclub, uiteen zette. Bijna alle aanwezigen zijn voor de oprichting. Er geven zich direct al 21 personen als lid op.Het eerste voorlopige bestuur bestaat uit de heren: S. Lenos, H. Jalvingh. J. ter Braake, A.H.G. van Arkel en A. Pot.Met algemene stemmen wordt de naam V.V. Ruinerwold aangenomen. Als tenue werd gekozen voor een groen shirt en een zwarte broek. Dit alles moest door de leden zelf worden gekocht. De contributie werd vastgesteld op Fl. 6,- voor oudere leden en Fl. 4,- voor aspiranten. Eventuele donateurs moesten Fl. 1,- betalen (dit alles per jaar). De eerste tijd werd er geoefend op een veldje achter het café.

Meer informatie?

Als er nog leden, oud-leden of andere belangstellenden zijn die oude foto’s, berichtjes o.i.d. hebben, stuur deze dan naar: internetcommissie@vvruinerwold.nl
Deel dit met anderen