Voetbal Vereniging Ruinerwold

Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.

* Bij tussentijdse beëindiging blijft de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

* Opzegging van het lidmaatschap dient tenminste vier weken voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bij de ledenadministratie te geschieden.

Ledenadministratie v.v.Ruinerwold
Fazantlaan 15
7961 AP  Ruinerwold

Een e-mail mag ook: ledenadministratie@vvruinerwold.nl

Graag naam, geboortedatum en adres vermelden.
Deel dit met anderen